Send henvendelse

Fyll inn skjemaet- Vi tar kontakt med deg med første anledning.


Øygarden Eiendomsservice AS ble først opprettet i 2012 som en renholdsbedrift.

Etter hvert så vi behovet for å måtte tilby et mer komplett opplegg og utvidet derfor med å levere Vaktmestertjenester og Sommervedlikehold i 2015. Senere i 2019 hadde vi kapital og kompetanse til å utvide vårt totalkonsept enda mer og startet opp egen Vintervedlikehold og spesialisert Fasadevask avdeling.

Vårt kjerneområdet er Øygarden og Bergen Vest. Vi har nå lokalisert oss sentralt på Olsvik, Skjenbrekken 2, i samme bygg som Oljeservice. Her har vi renseri, teknisk verksted og lager, samt kontorlokaler.

Vår visjon er å gi en bedre hverdag til våre kunder gjennom å levere gode løsninger og ta vare på bygg og eiendom. Vi skal være en bærekraftig bedrift som tar vare på miljø og ansatte.

Liste over ansatte

Øygarden Eiendomsservice AS

Blomøyvegen 233, 5337 Rong - Start navigering

Åpningstider

Man til Fre: 0800 - 1600
Lørdag: 1000 - 1400

Vakttelefonen er døgnbemannet.
Tlf: +47 466 68 218

Sosiale medier

Facebook Firmaside